Grönyteskötsel

På skötselsidan kan vi hjälpa dig med allt i från enstaka klippningar, beskärningar eller planteringar – till säsongsrelaterad skötsel, eller semesterskötsel av din trädgård, respektive innergård.

Vi offererar även skötsel åt både bostadsrättsföreningar och lokala företag.

 

Ett urval av tjänster vi erbjuder:

Gräsklippning, slyröjning, jordfräsning.

Ogräsbekämpning.

Mossrivning/vertikalskärning av gräsmatta.

Klippning av häckar, träd och buskar.

Mark och skyliftbaserad trädfällning.

Platt- mur och taktvätt.

Rensning av hängrännor och stuprör, även vid stopp i dagvattensystem.

Gödning, respektive rotgödning och bevattning av alla typer av grönytor och växter.

 

Vid semesterskötsel kan du även låna automatiserad bevattningsutrustning av oss, så att det bevattnas på inställda intervaller – men bara när det faktiskt behövs!