Mindre träd och marksten

Det tidigare trädet började bli för stort, både i kronan – men framförallt i rötterna.

Kullerstenen var dåligt lagd, och ytan såg tråkig och svårskött ut.

Nyläggning av Starkas Bya struktur marksten i grå/antracit-mix. Vi behöll och lade om en del av den bättre kullerstenen.

Ett nytt pelakörsbärsträd planterades, men rotspärr lades  om planterings-zonen för att slippa problem med markstenen i framtiden.

Plintar gjöts ner, och mindre staket runt avfallstunnorna sattes upp.

Under

Anläggare:

Björn Persson, Hannes Ponzlid

Före

Efter