Grönyteskötsel

På skötselsidan kan vi hjälpa dig med allt i från enstaka klippningar, beskärningar eller planteringar – till säsongsrelaterad skötsel, eller semesterskötsel av din trädgård, respektive innergård.

Vi offererar även skötsel åt både bostadsrättsföreningar och lokala företag.

 

Ett urval av tjänster vi erbjuder:

Gräsklippning, slyröjning, jordfräsning.

Mekanisk och termisk ogräsbekämpning.

Mossrivning, spikluftning, hålpipeluftning och vertikalskärning av gräsmatta.

Klippning av häckar, träd och buskar.

Mark och skyliftbaserad trädfällning.

Marksten och murtvätt.

Rensning av hängrännor och stuprör, även vid stopp i dagvattensystem.

Gödning, respektive rotgödning och bevattning av alla typer av grönytor och växter.

 

Vid semesterskötsel kan du även låna automatiserad bevattningsutrustning av oss, så att det bevattnas på inställda intervaller – men bara när det faktiskt behövs!