Anläggning

På anläggningssidan gör vi det mesta, allt ifrån läggning av mur och marksten, gräsanläggning, till komplett nyanläggning, med projektering och plantering.

Lite ljus kan göra mycket.. Vi installerar trädgårds-el och belysning i samråd med HL-Elservice.

Men installerar även 12 V belysningsprodukter från In-Lite.

Vi gör även trädgårdsrelaterade snickerier, såsom plank, staket, spaljéer, pergolor m.m.

Vi jobbar primärt med produkter och marksten från välkända svenska leverantörer, såsom Starka, Flisby och St: Eriks.