Plattläggning i Limhamn

De gamla sjöstensplattorna låg ojämt, och var svåra att hålla rena.

Murstenen var slarvigt uppbyggd, och inte permanent fixerad.

Efter fiberindragning till huset med en hel rad plattor redan upptagna, så beslutade kunden sig för att det var dags för något nytt.

Familjen sökte en något större utomhusyta än den tidigare, med god plats för utomhusmöber, grill med mera. Perfekt för den stundande studenten.

Valet föll på en lättskött och slitstark, ytbehandlad betongplatta. Därtill byggde vi upp en liten murlåda med rustika stenar för säsongsodlande. Trappan byggdes upp, och kläddes med samma sten som plattläggningen.

Anläggare: Björn persson