Utökad infart med ny stödmur.

Utökad parkeringsyta, utan att krångla till det för mycket.

Den gamla stödmuren hade börjat fallera.

Ny stödmur med Starkas bya-kombimur i antracit. Murlådorna med Spiréa har infälld droppbevattning, som är frammatad med Gardena pipeline.

Omdragning av befintliga plattytor, samt nya plattor. Starka Sienna, grå.

Gatubelysning fick flyttas en aning för att maximera användbar yta.

Gatubrunnen sänktes, och uni-stenen runt om lades om för att korrigera avrinningen av vatten.

 

Under

Anläggare:
Björn Persson, Timmy Torkar och Hannes Ponzlid

Före

Efter